Casus

Coachvaardigheden

De vraag

Een zelfstandig bestuursorgaan wil de medewerkers de mogelijkheid geven om professioneel begeleid te worden door intern opgeleide begeleiders. Het is belangrijk dat deze medewerkers getraind worden in het coachen van collega’s.

Omdat dit wat anders is dan vraagbaak zijn, instructie en advies geven is er een training ontwikkeld op basis van de volgende uitgangspunten:

 • De training sluit aan op de wens om de coachhouding en de coachvaardigheden te ontwikkelen.
 • De coachee is eigenaar van het probleem én eigenaar van de oplossing.
 • Na het volgen van deze training is de begeleider in staat om de vertrouwde expert- en adviesrol aan te vullen met de coachrol: er worden kennis en kunde toegevoegd in hun begeleidende rol.
 • De deelnemers daadwerkelijk collega’s begeleiden zodat het geleerde in de training toegepast kan worden in de tussenliggende praktijkleerperiode.
 • Het een actieve training is met diverse werkvormen waarbij de eigen praktijk en de eigen ontwikkeling centraal staan.

De aanpak

De training bestaat uit 5 dagdelen. De eerste bijeenkomst is een dag waarbij de basis wordt gelegd voor de coachhouding en coachvaardigheden. Onderwerpen daarbij zijn:

 • Randvoorwaarden voor coaching: vertrouwen, veiligheid
 • Diverse rollen als begeleider. Expert, adviseur en coach.
 • Noodzakelijke attitude als coach: de O.E.N. (open, eerlijk en nieuwsgierig)
 • Vooronderstellingen als coach
 • Coach- en communicatievaardigheden als coach
 • Het coachmodel als ondersteuning in de gesprekken.

De tussenliggende praktijkleerperiode is telkens 3 weken. Het vervolg bestaat uit 3 dagdelen waarbij thema’s en onderwerpen worden toegevoegd:

 • Kwaliteiten als hulpbron
 • Communicatiestijlen van de coach en de coachee: herkennen en aansluiten bij de coachee.
 • Feedback als instrument bij begeleiding
 • Omgaan met weerstanden
 • Interactiepatronen herkennen en beïnvloeden

Resultaat

 • De deelnemers hebben een andere en aanvullende manier van begeleiden toegevoegd op de voor hen vertrouwde rollen van expert en adviseur. Binnen het kader van de organisatie kan de begeleider effectief de coachende rol toepassen waar dit mogelijk is.
 • De deelnemers zijn zich bewust geworden van hun neiging en patroon om direct oplossingen te bieden en adviezen te geven als de coachee een probleem of vraag heeft.
 • De deelnemers hebben geleerd om waar het kan de coachee meer te volgen, te bevragen en hen daardoor zelf oplossingen te laten benoemen voor hun eigen probleem.

Klaar om uw team naar een volgend niveau te brengen?

Email

hstreefkerk@artificium.nl

Telefoon

06 53 47 99 69

U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie van ons.