Casus

Integriteit

De vraag

Een gemeente werkt aan een cultuur waarbij integriteit een doorleefd en vanzelfsprekend onderdeel is van de ambtelijke professionaliteit. Als kernwaarde is integriteit al goed beschreven in structuren en processen. Echter, dit heeft alleen waarde als alle medewerkers hier dagelijks bewust naar handelen en dit blijven doen.

De gemeente vroeg ons om de leidinggevenden te helpen om de aandacht voor integriteit blijvend in te bedden in hun voorbeeldgedrag en te versterken in hun teams.

De leidinggevenden wilden een extra slag maken in openheid om met elkaar het goede, dan wel kritische gesprek blijven aangaan over afwegingen, besluitvorming en veel voorkomende dilemma’s bij integer handelen.

Hoe dat te doen?
De gemeente stelde ons de vraag om in co-creatie een uitdagende workshop te ontwikkelen waarmee leidinggevenden met bovenstaande vraag aan de slag konden.

De aanpak

In co-creatie ontwikkelden we een korte en intensieve workshop waarin de leidinggevenden in de veilige setting van een kleine groep (max 6 deelnemers) open spraken en werkten over visie, praktijk en verdere ontwikkeling van professioneel integer handelen.

Onderdelen;

 • Hoe geef ik leiding vanuit de inhoud en bedoeling van het integriteitsbeleid? Uitdagende
  stellingen die uitnodigden tot reflectie, inzicht en visievorming.
 • Waar ligt de grens? Het grijze gebied van integriteit; een oefening met praktijkdilemma’s die
  afwegingen, twijfels, besluitvorming en handelen zichtbaar maakte. Wat ga je doen? Wie ga
  je aanspreken? Hoe ga je dit bespreken? Ken je de weg?
 • Integriteit als vaste waarde in onze teams; leidinggevenden ontdekten en integreerden
  concrete tools om met elkaar de focus te blijven houden op integriteit in de dagelijkse hectiek en open het gesprek te blijven voeren om deze te versterken.

Resultaat

 • De inzichten en de kennis die we deelden hebben de leidinggevenden meer grip gegeven op dit thema, en maakten het makkelijker het goed op de agenda te houden, ook in grote hectiek.
 • Vooral de openheid om twijfels en dilemma’s in eerder stadium aan te kaarten is in de teams veel groter geworden omdat het als een gedeelde verantwoordelijkheid wordt gevoeld in plaats van een individueel dilemma.
 • De oefeningen in de workshop bleken ook goede werkvormen in de teamoverleggen, waardoor de medewerkers ‘spelenderwijs’ in gesprek blijven over integriteit.

Klaar om uw team naar een volgend niveau te brengen?

Email

hstreefkerk@artificium.nl

Telefoon

06 53 47 99 69

U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie van ons.