Casus

Persoonlijke effectiviteit en timemanagement

De vraag

Bij een zakelijke dienstverlener in de ICT ervaren medewerkers werkdruk en is er de behoefte om meer grip te krijgen op effectief, efficiënt en met gezonde energie werken. Niet door harder te werken dus, maar door het managen van zichzelf en de omgeving.

Er wordt gevraagd om een training waarin zowel naar de praktische kant gekeken zoals onder andere prioriteren, mailgebruik, tips & tricks voor timemanagement als naar de persoonlijke effectiviteit op gebied van gedrags- en communicatiekant zoals communicatiestijlen, assertiviteit en omgaan met stress.

Persoonlijke effectiviteit in timemanagement liggen tijdens deze training dan ook nadrukkelijk in elkaars verlengde.

De aanpak

Voorafgaand aan de training vullen de deelnemers een intakeformulier in met vragen over de tijdsbesteding en leerwensen. Deze wordt meegenomen naar de training om hier verder te gebruiken. De training vindt in groepsverband plaats en heeft een praktisch en interactief karakter. Theoretische achtergronden worden afgewisseld met opdrachten en oefeningen. De leerwensen en praktijksituaties van de deelnemers worden telkens gebruikt en staan daarmee centraal.

Om effectiever te zijn is inzicht in de gedrags- communicatiestijl belangrijk. De medewerker leert om de natuurlijke stijl optimaal in te zetten en belemmerende denkpatronen te doorbreken. Hij/zij krijgt inzicht in de behoeften van verschillende persoonlijkheidsstijlen en hoe hier in communicatie effectief op kunt afstemmen. Daarnaast krijgt de medewerker handvatten om de effectiviteit te vergroten in het organiseren van het werk en in het omgaan met veranderingen en de stress die daarbij kan komen kijken. Zo heeft de medewerker meer regie in lastige situaties en verbeteren de relaties met anderen.

De tijd tussen de twee trainingsdagen wordt benut met een gerichte opdracht. Deze kan voor elke deelnemer anders zijn, gericht op de eigen leervraag. Na afloop van de tweede dag worden acties vastgesteld zodat het leren ook na de training verder kan gaan.

Onderwerpen en thema’s zijn onder andere:

 • Model energie balans: E3-profiel – Samenhang van jouw effectiviteit, efficiëntie en energie
 • Prioriteiten stellen in jouw werkzaamheden
 • Tips Outlook
 • Gedragsstijlen
  • Inzicht in gedragsstijlen van jezelf en de ander
  • Aansluiten bij de ander: effectiviteit in communicatie
 • Assertiviteit – Verzoek doen/weigeren
 • Tips & Tricks timemanagement en tijdvreters
 • Spanning en ontspanning – Omgaan met stress

Resultaat

 • De medewerker heeft concrete ontwikkelpunten op het gebied van persoonlijke effectiviteit en timemanagement;
 • De medewerker heeft meer regie en controle over het werk wat de werkdruk verlaagt.
 • De medewerkers kunnen beter prioriteiten stellen en planmatig werken.
 • Er is inzicht in de eigen persoonlijkheids- en communicatiestijl en die van anderen en kan de
  communicatie beter afstemmen op de ander;
 • De medewerker kan de omgeving assertiever tegemoet treden en zich daar prettig bij voelen;
 • De medewerker kan effectief omgaan met stress en veranderingen.

Klaar om uw team naar een volgend niveau te brengen?

Email

hstreefkerk@artificium.nl

Telefoon

06 53 47 99 69

U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie van ons.