Coaching

Regulier coachen

Als professional kun je te maken hebben met situaties die lastig zijn. Bijvoorbeeld:

 • Je merkt je dat de wijze waarop je handelt niet effectief is
 • Je loopt vast in een bepaald (denk-, handels-) patroon van jezelf.
 • Je hebt moeite met prioriteren.
 • Je komt onvoldoende overtuigend over.
 • Je hebt moeite met begrenzen en “nee-zeggen”.
 • Je voelt dat het je “over de schoenen” loopt.
 • Je realiseert je gestelde doelen niet.

In dit soort situaties is het prettig om met een coach dit te gaan onderzoeken en te werken aan concrete acties die bijdragen aan jouw oplossing.

Uitgangspunt voor onze coaching is dat we geloven in het vermogen van mensen om zich te ontwikkelen.

In de gesprekken zal onze coach vooral gericht zijn op het stellen van vragen en jou zo helpen om je probleem en oplossing(en) helder onder ogen te krijgen.

Immers, jij bent de eigenaar van het probleem en de eigenaar van de oplossing. Helder krijgen welke drijfveren en dieperliggende motivatie hierbij een rol spelen, helpt hierbij.

Tips, adviezen en suggesties zullen er dus niet of nauwelijks gegeven worden. Wel helpen we je om zelf strategieën en oplossingen te ontdekken en in te zetten. Hierdoor krijg je grip op de door jou gewenste situatie en kun je gericht acties inzetten.
Onze grondhouding is daarbij die van een O.E.N.; Open, Eerlijk en Nieuwsgierig.

Werkwijze

In onze coaching gaan we met elkaar in gesprek en onderzoeken we:

 • De gewenste situatie. Wat wil je bereiken? Hoe ziet dat eruit? Wat zou je dit opleveren?
 • De huidige situatie. Hoe is dat nu? Wat is het effect daarvan op jou en je omgeving?
 • Wat staat je in de weg om de gewenste situatie te bereiken?
 • Wie of wat kan je helpen om deze hindernissen te overwinnen?

Binnen de coachrelatie zien we open communicatie, vertrouwen en veiligheid als voorwaarde om goed samen te werken. Dit betekent een investering van zowel de coach als de coachee.

Wij doen dit door te investeren op het contact, transparant te zijn in onze communicatie, gedachten en gevoelens. We gaan het gesprek met je aan vanuit een nieuwsgierige en geïnteresseerde grondhouding.

Onze coaching is een proces van bewustwording, verandering en professionele groei. Het vraagt inzet en de bereidheid te experimenteren met nieuw gedrag en dit brengt energie en plezier.

Provocatief coachen

Provocatief coachen is een prikkelende manier van helpen; een unieke cocktail van warmte, uitdaging en humor.

Misschien werkt het woord ‘provocatief’ direct weerstand of protest in je op?! Dat is mooi, want dat is ook precies de bedoeling.

Protest doet je (veer)kracht, creativiteit en autonomie namelijk toenemen en dat zijn belangrijke doelstellingen van coaching.

Hoe vaker de coachee tegen de inbreng van de provocatief coach in opstand komt, hoe groter de motivatie en daadkracht voor daadwerkelijke verandering.

De provocatief coach zegt dingen die niemand anders zegt, zeker een coach niet. Hij benadert de cliënt met warmte en waardering. Maar daarbinnen daagt hij hem uit.

Bijvoorbeeld door zwakke punten uit te vergroten, problemen als talent en een gave neer te zetten, door absurde verklaringen te geven, door stereotypen te overdrijven, door non-verbaal gedrag clownesk te spiegelen, door wensen neer te zetten als niet meer dan een goed voornemen.

Het is een methode die helpt bij het oplossen van problemen en met het versnellen van het veranderingsproces.

Er is overigens niets mis met traditionele coaching. Als het je echter niet (meer) verder helpt, je behoefte hebt aan andere gezichtspunten of het wel wat steviger mag dan is provocatieve coaching een uitkomst.

Klaar om uw team naar een volgend niveau te brengen?

Email

hstreefkerk@artificium.nl

Telefoon

06 53 47 99 69

U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie van ons.